Sådan anvender du en fuldmagt og en fuldmagt skabelon

Med en fuldmagt giver du en anden person ret til at handle på vegne af dig. Det kan både være i forhold til at administrere din økonomi og hæve penge på din bankkonto eller i forhold til at hente pakker i dit navn på posthuset. En fuldmagt vil i langt de fleste tilfælde blive tildelt en pårørende, der er i familie med vedkommende.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad en fuldmagt er, hvordan du udformer en fuldmagt ved hjælp af en fuldmagt skabelon, og hvordan det fungerer i praksis, når du giver en anden person ret til at handle på vegne af dig med en fuldmagt.

Ung kvinde hjælper en pårørende med at læse en tekst
Med en fuldmagt kan en pårørende hjælpe dig med dine pengesager eller din pakkepost.

Hvad er en fuldmagt, og hvordan virker den?

En fuldmagt er et dokument, der eksempelvis giver ret til at lave posteringer på en konto, eller det kan være et dokument, der siger god for, at en person henter pakkepost på vegne af en anden. En fuldmagt kan til hver en tid udformes og kan på samme vis tilbagekaldes.

Hvis personen dør, vil fuldmagten automatisk ophøre, og det samme vil ske, hvis den pågældende kommer under værgemål. Fuldmagten ophører også, hvis den person, den omhandler, tilbagekalder den, eller hvis den person, som har fået fuldmagt til at handle på en anden persons vegne, ikke længere ønsker at have den ret. 

Der kan være flere grunde til at give et familiemedlem eller en nær bekendt fuldmagt. Det kan være, at et ældre menneske gerne vil have en, som personen stoler på, til at tage sig af sine pengesager, eller det kan også være, at en kvinde gerne vil give sin kæreste fuldmagt til at hente en pakke på posthuset. Begge dele kan sagtens lade sig gøre, hvis blot der bliver udformet en fuldmagt.

To forskellige former for fuldmagt: Generalfuldmagt og specialfuldmagt

Der findes forskellige former for fuldmagter. Der skelnes groft set mellem to forskellige typer – en generalfuldmagt og en specialfuldmagt. En generalfuldmagt er en fuldmagt i bred forstand. Her får en pårørende ret og pligt til at handle på personens vegne på et mere generelt plan. En specialfuldmagt derimod er afgrænset til én bestemt handling, som for eksempel at hente pakkepost for en anden eller at administrere en specifik konto i banken.

Hvordan skriver man en fuldmagt?

Når du skal udforme en fuldmagt, kan du med fordel gøre brug af en skabelon eller en fuldmagt blanket. Så er du sikker på, at du får al den nødvendige information med, så din fuldmagt er fuldt juridisk gældende. Det gælder både, hvad enten du skal have udformet en digital fuldmagt eller en fuldmagt til banken.

Du kan finde en fuldmagt skabelon flere steder på nettet, og du kan også sagtens udforme en fuldmagt i hånden uden at gøre brug af en skabelon. Her skal du bare være helt sikker på, at du får alle nødvendige informationer med.

Der er ingen særlige formkrav til en fuldmagt. Den kan være digital, eller den kan være nedfældet på papir. Den kan være skrevet med håndskrift på en lap papir, eller den kan bestå af en udskrift fra computeren.

GLS fuldmagt

Vil du gerne have din mand eller din søn til at hente en pakke for dig, som ligger og venter i den lokale pakkeshop? Det er der slet ikke noget problem i, hvis du skal have hentet en pakke, der er leveret af GLS. En GLS fuldmagt består alene i det pakkenummer, du har fået tilsendt af GLS fragtfirmaet. GLS må nemlig udlevere pakker til enhver, der kan fremvise pakkenummer.

PostNord fuldmagt

Hvis der er tale om en pakke, der er blevet sendt med PostNord, kan du også sagtens få et familiemedlem eller en bekendt til at hente din pakke på vej hjem fra arbejde. PostNord må som udgangspunkt kun udlevere din pakke til dig, men giver du en PostNord fuldmagt videre, er det tilstrækkeligt for at få en anden til at hente din pakke. Videresender du den mail eller den SMS, du har fået tilsendt fra PostNord med dit pakkenummer, gælder det for en fuldmagt hos PostNord.

DHL fuldmagt

Som det også er tilfældet med mange af de andre fragtfirmaer, så kan du med en DHL fuldmagt give tilladelse til, at din forsendelse bliver leveret på din adresse, uden at du eller en anden er hjemme til at tage imod pakken og kvittere for den. Du kan både lave en engangsfuldmagt eller en permanent fuldmagt, hvis du ofte får tilsendt pakker med DHL.

Bring fuldmagt

Hos Bring finder du en formular, som du kan udfylde, hvis du gerne vil give en person fuldmagt til at hente din pakke i en vilkårlig pakkeshop, eller hvis du gerne vil have, at chaufføren stiller forsendelsen hjemme hos dig, hvis der ikke er nogen hjemme, når forsendelsen bliver leveret. Her skal du altså udfylde en bestemt Bring fuldmagt, som du finder på fragtfirmaets hjemmeside.

PostDanmark fuldmagt

Ligesom det er tilfældet med PostNord, kan du også godt få en anden person til at hente en pakke for dig, hvis den er sendt med PostDanmark. Du kan enten videresende den mail eller den SMS, du har fået tilsendt fra fragtfirmaet, hvori der er angivet pakkenummer, eller du kan skrive en decideret fuldmagt, hvori personens navn samt pakkenummer er angivet.