Opsparing: få praktiske spareråd

At spare op er en vigtig del af det at administrere sin privatøkonomi, men det kan tit være overraskende svært. Her har du nogle spareråd, som kan hjælpe dig med at komme godt i gang med din opsparing.

Kortlæg dine faste udgifter

Hvis du starter med at kortlægge dine faste udgifter, er du allerede kommet godt fra start med din opsparing. I denne proces bliver det også tydeligt, at du er nødt til at skille de faste udgifter fra, for at der overhovedet er noget tilbage, du kan spare op af.

Faste udgifter er i denne sammenhæng udgifter, du ikke kan ændre på den korte bane, eller som du kun har ringe mulighed for at påvirke, f.eks. udgifter til bolig og minimumsudgifter til mad. Skriv dine faste udgifter ned på et stykke papir, eller indtast dem i et Excel-ark.

 

Kortlæg dine variable udgifter

Når du har kortlagt dine faste udgifter, skal du kortlægge dine variable udgifter. Variable udgifter omfatter bl.a. de penge, du bruger i din fritid – til fritidsinteresser, underholdning, takeaway mv. Det er i denne udgiftsgruppe, der er penge at hente.

 

Kroner
Opsparingen starter med en kortlægning af dine udgifter.

 

Få succes med din opsparing

Nu har du et detaljeret overblik over dine udgifter og kender dit økonomiske råderum. En opsparing er langt hen ad vejen et psykologisk spil, og i det følgende får du nogle råd til, hvordan du vinder dette spil.

Hvis du ikke allerede har en særskilt opsparingskonto, er det en god idé at oprette en. Med en særskilt opsparingskonto kan du nemmere udskille de penge, der skal gå til din opsparing – digitalt og mentalt.

Det næste skridt i opsparingsprocessen er at overføre penge til opsparingskontoen. Det kan være en god idé at gøre det på selve lønningsdagen, når du har betalt månedens regninger. Du kan godt nøjes med at overføre et beskedent beløb til din opsparingskonto – pas på med at være for overoptimistisk. Et passende beløb kunne være 10-30 % af det beløb, der er tilbage, når dine regninger er betalt.

 

Tilpas dit forbrug

Når du har overført et passende beløb til din opsparingskonto, skal du tilpasse dine udgifter, så det beløb, der står tilbage på din lønkonto, dækker dine behov. Du har penge på både din lønkonto og din opsparingskonto, men glem et øjeblik det beløb, der står på din opsparingskonto, og koncentrer dig i stedet om at tilpasse dine udgifter ud fra saldoen på din lønkonto.

Tilpas de variable udgifter. Start der, hvor det er lettest. Skær med andre ord ned på de udgifter, der er mindst vigtige for dig. Tag derefter fat på den største udgiftspost, og tænk over, hvordan du kan reducere den. Du skal altså starte der, hvor det er nemmest for dig at spare og derefter fokusere på den udgiftspost, som har størst indvirkning på dit budget. På den måde kommer du godt i gang med din opsparing.

 

Husk også de faste udgifter

For at komme godt i gang med din opsparing skal du skære ned på dine variable udgifter, men på længere sigt er det en god idé også at kigge nærmere på de faste udgifter, især hvis de udgør en meget stor del af dine samlede udgifter. At påvirke de faste udgifter vil som udgangspunkt kræve strategiske, langsigtede beslutninger. Til gengæld kan netop disse beslutninger hjælpe betydeligt i styringen af privatøkonomien.

Fokuser på udgifter til bolig og transport, fx dine biludgifter, da disse for mange udgør en stor del af de samlede udgifter. Regn også finansieringsudgifter med, når du opgør omkostningerne. Undersøg, hvor meget det drejer sig om, skriv det ned, og tænk over, hvor du kan spare penge. Her er nogle råd til, hvordan du får succes med din opsparing.

 

Kroner
Der er flest penge at hente i din største udgiftspost.