Lån uden sikkerhed i forhold til andre låneformer

Lån uden sikkerhed er en almindelig låneform i forbindelse med forbrugslån, uanset om de ydes af banker, finansieringsselskaber eller butikker. Hvad er et lån uden sikkerhed, og hvordan adskiller det sig fra andre lån?

Lån

Sammenlægning af lån med sikkerhed.

Lån uden sikkerhed

Som fremgår af navnet, kræver lån uden sikkerhed ingen sikkerhedsstillelse, idet lånet bevilges ud fra en bedømmelse af ansøgers betalingsevne. Det er hurtigere at ansøge om lån uden sikkerhed, eftersom godkendelsesprocessen er mere enkel. Der kræves ingen sikkerhedsstillelse og -bedømmelse, idet lånet kan bevilges i løbet af få minuttet, alene baseret på kundens betalingsevne.

Et lån uden sikkerhed er imidlertid væsentligt dyrere end et lån med sikkerhed, eftersom risikoen for långiveren er større. Sammenfattende er lån uden sikkerhed en mulighed for flere mennesker, det er hurtigt og nemt at ansøge om, men nemheden og hurtigheden har sin pris.

Kautionslån

Kautionslån ligner lån uden sikkerhed, idet der heller ikke stilles nogen sikkerhed for kautionslån. I stedet for sikkerhed har lånet en kautionist/medansøger ud over låneansøgeren. Det går hurtigt at få bevilget et kautionslån, og ansøgningsprocessen er enkelt, eftersom der ikke er noget bureaukrati i forhold til sikkerhedsstillelse. Det er mere fordelagtigt end en lån helt uden sikkerhed, eftersom långiveren løber en mindre risiko.

Sammenfattende: det er lettere og hurtigere at ansøge om et kautionslån, og det er mere fordelagtigt end et lån uden sikkerhed, men det kræver selvfølgelig, at man har en kautionist.

Lån med sikkerhed

For lån med sikkerhed stilles, som navnet angiver, en sikkerhed. Sikkerheden for lånet kan være i form af en bolig, investeringer, en ejendom eller f.eks. som det oftest er tilfældet ved bilkøb: den bil som skal købes.

Lån med sikkerhed er det lån, som tager længst tid og er mest bureaukratisk at få bevilget, efter sikkerhedsstillelse generelt medfører at kontrollen eller forvaltningen af sikkerheden skal overdrages til långiveren. Inden der stilles sikkerhed, skal den også vurderes: man fastsætter den pengemæssige værdi og likviditeten (hvor let sikkerheden er at realisere, hvis det bliver nødvendigt). Som kompensation for det større bureaukrati, og at det tager længere tid, får man et mere fordelagtigt lån.

Lån med sikkerhed er den mest fordelagtige låneform men kræver naturligvis, at man stiller sikkerhed.

Kroner

Lån uden eller med sikkerhed? Det mærkes på udlånsrenten.